තල්ගමුවේ "ශ්‍රී ජීවක" වෙද පරම්පරාවේ ඉපැරණි වටෝරුවකට අනුකූලව නිශ්පාදනය කර ඇත

පාරම්පරික වට්ටෝරුවකට අනුව නිශ්පාදනය

දේශීය ආයුර්වේද ඖෂධිය ශාකසාරයන්හි අද්විතීය ගුණය බලය කැටිකරගත් සුසංයෝගය. හෙළ වෙදකමේ ආශ්චර්යමත් ප්‍රතිකර්මයන් හි ගුණ මහිමයෙන් ඉපැරණි, වේද වට්ටෝරු වලට අනුකුලව නිපදවා ඇති P.O .P රෝග සුවයට ප්‍රත්‍යක්ෂ බැව් සහතික කොට ලත් ශ්‍රී ලාංකීය නිෂ්පාදනයක් ලෙස ඔබ අතට පත්වන වගයි.

.

Read more »→

අද්විතීය ගුණ ඇති ස්වභාවික ශාක සාර පමණක් යොදා ගනිමින් නිශ්පාදනය කරනු ලබන අපගේ ඖෂධ වට්ටෝරු තුල ඔබගේ සියළු එදිනෙදා රෝග සහ අපහසුතා මගහරවා ගැනීමේ මහඟු හැකියාවක් ඇත. එම ගුණ බලයන් ඔබගේ ජීවිතයටත් එකතු කරගෙන සුවදායී ජීවිතයක් අත් විඳින්න...

Discover Our Products »→